CORONAVIRUS UPDATE - CLICK HERE
divestock_no

Om oss

Vi er fagfolk innenfor dykking. Vi har tro på trygg og morsom dykking. Dykking er vår livsstil.

Vi er ivrige etter å hjelpe deg å finne det perfekte produktet for dine dykkebehov ved å tilby råd, veiledning og forslag som passer akkurat for deg.

Vi er lokalisert i Finland og Baltikum. Vi elsker å dykke i Østersjøen så vel som i hav ellers rundt om i verden. Vårt team har bodd og jobbet som profesjonelle dykkere i Finland, Norge, Estland, Spania, Hellas, Egypt, Thailand, Belize, Mikronesia og Tanzania.

XWDS Estonia OU
Regati pst. 1
Harju maakond
11911 Tallinn 

Selskapets registreringskode: 12272784
Moms registreringskode: EE101542205

Kundeservice customerservice@divestock.com. Kundesupport er tilgjengelig bare på engelsk.

Joni, Tonis, Reijo, Liis, Tom, Tiivi, Sander, Mark, Budi, Hanna, Kari, Matti, Kimi, Hannu, Simo, Heikki, Elen, Timo & Alexander
The Divestock Team
 


XWDS Estland OUs Vilkår & Salgsbetingelser

Følgende vilkår er gjeldende for avtalen mellom XWDS Estland OU. ("Selskapet") og kjøper ("kjøper") av varer eller tjenester gjennom selskapets nettsted ("siden"). Du kan ikke kjøpe noe fra denne nettsiden hvis du ikke godtar disse betingelsene. Gå derfor nøye igjennom betingelsene før du bestiller noe:

1. Innledning

Kjøper samtykker til de vilkår og betingelser beskrevet i denne onlineavtalen ("avtalen") med hensyn til varer, tjenester og informasjon eller gjennom nettstedet. Denne avtalen utgjør hele og eneste avtale mellom selskapet og kjøper, og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, representasjoner, garantier og overenskomster med hensyn til varer, tjenester og informasjon som tilbys av eller gjennom nettstedet, og innholdet i denne kontrakten. Kjøper samtykker til gjennomgåelse av denne kontrakten før eventuelt kjøp av produkter eller tjenesteer. Videre kjøp anses som aksept av denne kontrakten.

2. Oppsett og betaling

Kjøper representerer og garanterer at (i) gitt kredittkortinformasjonen er gyldig, korrekt og fullstendig. og (ii) kostnader utført av kjøperen vil bli belastet kjøpers kredittkortselskapet og (iii) kjøper skal betale alle kostnader i forbindelse med kjøp, inkludert skatter. Kjøper er ansvarlig for alle utgifter som påløper ved bruk av kjøpers passord. Kjøper samtykker i å holde sitt passord konfidensielt, og til å varsle selskapet innen 24 timer etter brudd på denne kontrakten eller uautorisert bruk av passord. Selskapet beskytter ikke kjøper fra uautorisert bruk av kjøpers passord.

3. Opphavsrett

Innholdet, organisasjonen, innsamling, samling, maskinell oversettelse, digital konvertering og andre forhold knyttet til området er beskyttet under gjeldende opphavsrett, varemerker, og andre proprietære (inkludert men ikke begrenset til immaterielle) rettigheter, og kopiering, redistribusjon, bruk eller offentliggjøring av innhold eller deler av nettstedet er forbudt.

4. Redigere, slette og endre

Selskapet har rett til å redigere eller slette informasjon eller innhold på nettsiden, og fjerne varer og tjenester for salg. Etter varsel som publiseres på nettsiden, kan selskapet endre denne kontrakten, eller priser, samt avslutte eller endre alle aspekter av nettstedet etter eget skjønn og uten videre varsel. Endring av denne avtalen anses som trådt i kraft etter publisering på nettsiden og med hensyn til transaksjoner som oppstår etter gitt dato.

5. Rett til å nekte

Selskapet forbeholder seg retten til etter eget skjønn å nekte service til enhver tid. Salg av varer eller tjenester er avhengig av tilgjengelighet.

6. Erstatning

Kjøper samtykker i å erstatte, forsvare og holde selskapet og tilknyttede selskaper, lisensgivere og leverandører skadesløse for ethvert ansvar, tap, krav og utgifter, inkludert rimelige advokathonorarer, relatert til en kjøpers brudd på denne avtalen eller bruk av nettstedet. 

7. Ikke-overførbar

Kjøpers rett til å bruke tjenesten er ikke overførbar, og er underlagt grenser etablert av selskapet eller kjøpers kredittkortselskap.

8. Ansvarsfraskrivelse

TJENESTEN, INNHOLD, VARER OG TJENESTER FRA ELLER GJENNOM TJENESTEN TILBYS "SOM-ER," "NÅR TILGJENGELIG", OG ALLE GARANTIER, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, FRASKRIVES (INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL ANSVARSFRASKRIVELSEN EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL) MED MINDRE EN BESTEMT PRODUSENTGARANTI HAR BLITT OPPGITT I PRODUKTBESKRIVELSEN. DET ENESTE OG HELE ANSVARET TIL SELSKAPET, UANSETT GRUNN, OG KJØPERENS EGNE OG EKSKLUSIVE MIDLER UANSETT ÅRSAK, SKAL VÆRE BEGRENSET TIL BELØPET SOM BETALES AV KUNDEN FOR DE BESTEMTE VARENE SOM ER KJØPT. SELSKAPET OG DETS FILIALER, FORHANDLERE ELLER LEVERANDØRER ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT FORRETNINGSSVIKT, TAP AV FORTJENESTE, PROSEDYRE, ELLER LIGNENDE), ENTEN BASERT PÅ KONTRAKTSBRUDD, BRUDD PÅ GARANTI, (INKLUDERT UAKTSOMHET), PRODUKTANSVAR ELLER ANNET, SELV OM MAN HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. BEGRENSNINGENE DEFINERT OVENFOR ER GRUNNLEGGENDE ELEMENTER I  FORHANDLINGSGRUNNLAGET MELLOM SELSKAPET OG KJØPER. DETTE NETTSTEDET OG VARER OG TJENESTER VIL IKKE GIS UTEN SLIKE BEGRENSNINGER. NOEN STATLIGE LOVER KAN MEDFØRE ANSVARSBEGRENSNING.

9. Forsendelse / frakt

Vi sender pakken til adressen du angav i personopplysningsskjemaet. På nettstedet vårt, nærmere bestemt i handlekurven, vises nøyaktig fraktkostnader før du fullfører bestillingen.

Hvis et produkt er oppført på våre nettsider som "På lager" så er tiden det tar fra din ordre er mottatt og til du får den tilsendt til leveringsadressen, basert på to faktorer:

1. Leveringstiden (1-3 virkedager): validering av din betaling + forberedelse av bestillingen + mottak av pakken hos budtjenesten.
2. Tidspunktet for levering av budtjenestefirmaet. Du holdes informert under hele prosessen, fra du mottar e-postbekreftelse på at din ordre er sendt.

Alle prosesser er angitt i virkedager.

Pakken vil være forberedt for levering når betalingen er behandlet og mottatt. Pakken leveres med ett av følgende leveringsalternativer:

Leveringer innenfor EU:

  • DHL Express: Flytransport. Hvis varen finnes på lager vil den leveres deg innen 1-4 dager.
  • Biltransport; Varene vil bli levert til deg 1-7 dager etter at varen er sendt fra vårt lager (avhengig av destinasjonsland).

Leveringer utenfor EU:
• DHL Express: Hvis varen finnes på lager vil den leveres deg 2-7 dager etter at varen er sendt fra vårt lager (avhengig av destinasjonsland). Våre samarbeidende leveransepartnere• • Biltransport. Varene vil bli levert til deg 3-10 dager etter at varen er sendt (avhengig av destinasjonsland).

Prosessene utføres alle arbeidsdager og gjelder derfor ikke lørdager, søndager og helligdager. Hvis forsendelsestiden overskrides til tross for kontroll av XWDS Estonia OU, så vil vi informere deg om situasjonen og foreslå alternative løsninger.

Kunden er pålagt å være tilstede på gitt adresse ved levering, enten personlig eller ved stedfortreder. Hvis kunden ikke er tilstede, så vil budtjenesten gjøre ytterligere forsøk på levering. Hvis det fremdeles mislykkes etter disse forsøkene, så sendes pakken tilbake. Når vi mottar pakken, vil vi refundere beløpet som er betalt for varen. Fraktkostnadene vil imidlertid belastes kunden.

10. Sikker betaling

XWDS Estland OU tilbyr 2 betalingsmåter og andre lokale betalingsmetoder.

Med kreditt/debetkort:

Vi aksepterer Visa, MasterCard, Maestro og American Express. Kreditt-/ debetkortet belastes når du bestiller gjennom vårt sikre betalingssystem. Utsjekk. Med onlinebetaling med kredittkort, brukes sikkerhetssystemet "Secure Socket Layer" (SSL), som tillater kryptering av din bankinformasjon på nettverket.

Med PayPal:

Du kan betale raskt og sikkert med PayPal-kontoen din, eller ditt debet / kredittkort uten å dele din betalingsinformasjon med XWDS Estland Ou. PayPal bruker siste versjon av datakryptering og anti-fraudteknologi for å sikre din informasjon, og dermed reduseres risikoen for elektronisk svindel.

Bruk av faktura

Kundene er informert om kjøp via e-post til e-postadressen som ble lagt til ved utsjekk av denne ordren.

11. Tilbakebetaling

Hvis et produkt er defekt eller ikke til kjøpers tilfredsstillelse, kan kjøper returnere produktet i sin opprinnelige tilstand innen 30 dager etter mottakelsen, til følgende adresse: XWDS Estland OU, Regati pst. 1 Harju maakond, Tallinn, Estland. I slike tilfeller gir selskapet kjøper et valg om direkte tilbakebetaling til kjøpers kredittkort eller bankkonto, eller krediteres for andre innkjøp fra nettstedet (mindre frakt- og forsendelseskostnader påløper). Avsnitt 9 omhandler kjøpers rett til refusjon. 

12. Medlemsinformasjon

Selskapet forbeholder seg retten, og kjøperen autoriserer selskapet, til bruk og tildeling av all informasjon om kjøpers bruk av nettstedet og all informasjon gitt av kjøper, avhengig av gjeldende lov.

13. Gjeldende lov

Denne kontrakten skal rette seg etter regler som gjelder i Estland, og er derfor underlagt lovene i Estland (uten hensyn til konflikt av lovprinsipper). Ethvert søksmål fra kjøper med hensyn til nettstedet må reises innen 3 måneder etter eventuelt kjøp, etter dette tidspunktet fravikes denne retten. Alle handlinger er underlagt begrensningene som angitt i punkt 8. Innholdet i kontrakten skal tolkes som rettferdig og tar ikke parti for noen.

14. Søksmål

Alle rettssaker som følge av eller i forbindelse med denne kontrakten skal bringes utelukkende for domstol i Tallinn, Estland. Kjøper henvises til domsmyndighetene av nevnte steder og samtykker til ekstra-territoriale service av prosessen. Skulle noen del av denne avtalen være ugyldig eller ikke mulig å gjennomføre, skal den delen tolkes i samsvar med gjeldende lov så nøyaktig som mulig, for å gjenspeile de opprinnelige intensjonene til partene og de øvrige delene av avtalen skal fortsatt ha full kraft og virkning.  I den grad noe på eller i tilknytning til nettstedet eller selskapet er i konflikt eller uforenlig med denne avtalen, har denne kontrakten førsteprioritet. Unnlatelr selskapet ¨håndheve en bestemmelse i denne avtalen, skal ikke det anses som en fraskrivelse av slik bestemmelse eller av retten til å håndheve en slik bestemmelse.

15. Bekreftelse

Denne avtalen representerer den hele forståelsen mellom deg og oss om ditt forhold til Online og erstatter alle tidligere erklæringer eller fremstillinger. Hvis du godtar å være bundet av vilkårene i denne ONLINE avtalen, vennligst klikk på "Jeg godtar" knappen nedenfor. Hvis du ikke godtar vilkårene i abonnements avtalen, vennligst klikk på "Ikke godtatt"-knappen for å logge av systemet.

Du godtar vilkårene angitt her ved å bruke dette nettstedet eller ved å utføre en ordre. Juridiske spørsmål kan rettes til customerservice@divestock.com